Infokanál

Bližší informace o obecním infokanálu najdete zde

 

 

úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí        8:00 - 16:00

Středa          8:00 - 17:00

Přestávka  12:00 - 13:00


Věrovany
783 75 Věrovany
tel/fax:585 964 260
obec(at)verovany.cz


Cookies info

Na tomto webu používáme pouze cookies nezbytné pro fungování webu. Tyto soubory neukládají žádně osobní identifikovatelné informace. Analytické ani marketingové cookies nevyužíváme.

VIRTUÁLNÍ prohlídka

TOPlist

Projekty a záměry

Strategický plán obce VĚROVANY

Strategický plán obce Věrovany je ke stažení Initiates file downloadzde.

Realizované záměry obce VĚROVANY

 

Technická infrastruktura

Název projektového záměru

Rekonstrukce veřejného osvětlení, Protipovodňová opatření - rozhlas, hlásiče

Odhadované finanční náklady na realizaci projektu

VO - 1.etapa 3.323.166 Kč

VO - 2.etapa 7.266.824 Kč

PPO 1.998.820 Kč

VO - 1. etapa -

dotace OLK POV 2018 0,5 mil Kč

PPO dotace OPŽP 1.392.174 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

Opravy budov

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Věrovany - chodník ke stodolám

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

 771.931,10 Kč bez DPH

Možnosti kofinancování ze strany obce

  

Projekt " Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Věrovany na ulici Ke Stodolám", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/000775, byl finančně podpořen ze zdrojů EU.Cílem projektu je realizace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy v lokalitě. Nový chodník o celkové délce 199,9m a šířce 2,0 a 1,5m poskytne obyvatelům a návštěvníkům ulice Ke Stodolám bezpečný způsob pěší dopravy k zastávce BUS a stávajícímu systému pěších komunikací v obci.

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Rekonstrukce parkovací plochy před budovou OÚ a MŠ

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 9/2016, 8/2018

246 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

 Dokončení komunikace nad mlýnem 

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 9/2017

438 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

Sportovní zázemí

Název projektového záměru

Rekonstrukce hřiště ve víceúčelovém areálu HSTS

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 8/2016

1.038 tis. Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 600.038 Kč

 

Opravy budov

Název projektového záměru

Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v Nenakonicích

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 4/16

244 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce


 

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Rekonstrukce komunikace v části obce Závrbek

Finanční náklady na realizaci projektu

Dokončeno 4/2016

1.188 tis. Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.

Opravy budov

Název projektového záměru

Opravy - výměna oken v budově ZŠ a hasičské zbrojnice Věrovany

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 8/2015

325 000 Kč, 120 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

  

Údržba zeleně

Název projektového záměru

Výsadba větrolamu ve Věrovanech - extravilán

Finanční náklady na realizaci projektu

 236 tis.Kč 

Dokončeno 4/2014

176 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce


 

 

Údržba zeleně

Název projektového záměru

Revitalizace zeleně v obci-odpočinková zóna v okolí ČOV

Finanční náklady na realizaci projektu

 2,5 mil.Kč bez DPH

Dokončeno 11/2014

1.084 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 

Opravy budov 

Název projektového záměru

Úspora energií pro MŠ a OÚ Věrovany

Finanční náklady na realizaci projektu

 4,9 mil.Kč bez   DPH

Dokončeno 12/2014

5.559 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.

 

Rekonstrukce komunikací 

Název projektového záměru

Chodník a napojení obslužných komunikací pro RD - Vápenice

Finanční náklady na realizaci projektu

1 mil.Kč

Dokončeno 4/2014

1.026 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.

 

Technická infrastruktura

Název projektového záměru

Splašková kanalizace a ČOV

Odhadované finanční náklady na realizaci projektu

120 mil.Kč

ČOV dokončena 2008-2013

Celkové náklady: 120.000.000

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

70-85% dotace

SFŽP 2005 - 07

 

 

Dotace MZE: 15.346.000

Dotace KÚOK:

2.500.000

 

Technická infrastruktura

Název projektového záměru

Věrovany odkanalizování lokalit č. 1, 2, 3, 4

Finanční náklady na realizaci projektu

25.488.556 Kč bez DPH

dotace SFŽP 14.861.761,-Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

9.286.795 Kč bez DPH

dotace Olomoucký kraj 1.340.000,-Kč

 Údržba zeleně

Název projektového záměru

Revitalizace zeleně na návsi Nenakonice

Finanční náklady na realizaci projektu

387.616,- Kč bez DPH

dokončeno 10/2021

dotace MŽP 367.056,-Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

  

 

Opravy budov

Název projektového záměru


Stavební úpravy ZŠ Věrovany-odborná učebna praktické výuky přípravy pokrmů I. stupeň ZŠ

Finanční náklady na realizaci projektu

820.978,- Kč s DPH

nábytek učebny 158.185,-Kč

dotace IROP 699.200,-Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

dokončeno 11/2021

neuznatelné náklady projektu

  

 

 XXXXXX

Název projektového záměru

Finanční náklady na realizaci projektu

Možnosti kofinancování ze strany obce

  

 

 

 

 

 

 Počasí


 

Galerie

Regiony


Odkazy

Telefony

Místně příslušným útvarem Policie ČR

pro naši obec je:
Obvodní oddělení Lutín
974 766 771, 585 944 487
tísňová linka: 158

 

 Tísňové volání
hasiči, policie, sanitka   112

Úřady
krajský - 585508111
magistrát - 585513111
finanční - 585 541 111
živnost. - 588 488 220
OSSZ - 585 708 111

Poruchy
voda - 840 668 668
plyn - 1239
elektřina - 840 850 860