Infokanál

Bližší informace o obecním infokanálu najdete zde

 

 

úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí        8:00 - 16:00

Středa          8:00 - 17:00

Přestávka  12:00 - 13:00


Věrovany
783 75 Věrovany
tel/fax:585 964 260
obec(at)verovany.cz

TOPlist

Projekty a záměry

Strategický plán obce VĚROVANY

Strategický plán obce Věrovany je ke stažení Initiates file downloadzde.

Realizované záměry obce VĚROVANY

 

Technická infrastruktura

Název projektového záměru

Splašková kanalizace a ČOV

Odhadované finanční náklady na realizaci projektu

120 mil.Kč

ČOV dokončena 2008-2013

Celkové náklady: 120.000.000

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

70-85% dotace

SFŽP 2005 - 07

 

 

Dotace MZE: 15.346.000

Dotace KÚOK:

2.500.000

 

Rekonstrukce komunikací 

Název projektového záměru

Chodník a napojení obslužných komunikací pro RD - Vápenice

Finanční náklady na realizaci projektu

1 mil.Kč

Dokončeno 4/2014

1.026 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.

 

Opravy budov 

Název projektového záměru

Úspora energií pro MŠ a OÚ Věrovany

Finanční náklady na realizaci projektu

 4,9 mil.Kč bez   DPH

Dokončeno 12/2014

5.559 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.


Údržba zeleně

Název projektového záměru

Revitalizace zeleně v obci-odpočinková zóna v okolí ČOV

Finanční náklady na realizaci projektu

 2,5 mil.Kč bez DPH

Dokončeno 11/2014

1.084 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 

Údržba zeleně

Název projektového záměru

Výsadba větrolamu ve Věrovanech - extravilán

Finanční náklady na realizaci projektu

 236 tis.Kč 

Dokončeno 4/2014

176 tis.Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce


 


Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Rekonstrukce komunikace v části obce Závrbek

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 4/2016

1.188 tis. Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

.

 

Sportovní zázemí

Název projektového záměru

Rekonstrukce hřiště ve víceúčelovém areálu HSTS

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 8/2016

1.038 tis. Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 600.038 Kč

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Rekonstrukce parkovací plochy před budovou OÚ a MŠ

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 9/2016, 8/2018

246 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

 Dokončení komunikace nad mlýnem 

Finanční náklady na realizaci projektu

 

Dokončeno 9/2017

438 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

Opravy budov

Název projektového záměru

Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v Nenakonicích

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 4/16

244 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce


 


Opravy budov

Název projektového záměru

Opravy - výměna oken v budově ZŠ a hasičské zbrojnice Věrovany

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 8/2015

325 000 Kč, 120 000 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

 

 

Rekonstrukce komunikací

Název projektového záměru

Věrovany - chodník ke stodolám

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

 1.000.797 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

  

 

Opravy budov

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

Technická infrastruktura

Název projektového záměru

Rekonstrukce veřejného osvětlení, Protipovodňová opatření, Kanalizace Věrovany-lokalita 1,2,3,4

Odhadované finanční náklady na realizaci projektu

1.etapa 3.323.166 Kč

2.etapa 7.266.824 Kč

1.715.501 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

 

Opravy budov XXXXXX

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

Opravy budov XXXXXX

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

Opravy budov XXXXXX

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

Opravy budov XXXXXX

Název projektového záměru

Obnova fasády a odvlhčení - Věrovany - Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

Finanční náklady na realizaci projektu

dokončeno 9/2018

1.331.103 Kč

Možnosti kofinancování ze strany obce

   676.750 Kč

 

 

 

 

 

 Počasí


 

Galerie

Regiony


Odkazy

Telefony

Místně příslušným útvarem Policie ČR

pro naši obec je:
Obvodní oddělení Lutín
974 766 771, 585 944 487
tísňová linka: 158

 

 Tísňové volání
hasiči, policie, sanitka   112

Úřady
krajský - 585508111
magistrát - 585513111
finanční - 585 541 111
živnost. - 588 488 220
OSSZ - 585 708 111

Poruchy
voda - 844 744 644
plyn - 1239
elektřina - 840 850 860